นโยบายของธุรกิจ Taradteedin.com

1. เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ:

- ผู้ใช้ต้องยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดที่ระบุในการใช้บริการของ Taradteedin.com
- การลงทะเบียนและใช้บริการถือว่าผู้ใช้ยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้ระบุไว้.

2. นโยบายความเป็นส่วนตัว:

- Taradteedin.com ให้ความสำคัญสูงสุดต่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับ.
- ข้อมูลส่วนตัวที่ผู้ใช้ให้กับเราจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัย และจะไม่ถูกเปิดเผยหรือให้บุคคลภายนอกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต.

3. นโยบายการคุ้มครองข้อมูล:

- Taradteedin.com จะให้ความคุ้มครองข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ เราจะใช้มาตรฐานทางเทคนิคและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ.
- ข้อมูลที่เก็บจะใช้เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจและการพัฒนาบริการต่อไป.

4. นโยบายการคืนเงิน:

- กรณีที่บริการ VIP ไม่ได้ให้ผลลัพธ์ตามที่คาดหวังหรือมีปัญหาทางเทคนิค, Taradteedin.com สามารถพิจารณาคืนเงินในบางกรณีตามความเหมาะสม.
- การยกเลิกสิทธิ์โพสต์ VIP ไม่สามารถคืนเงินได้ หากมีการละเมิดเงื่อนไขการให้บริการ.
หมายเหตุ: นโยบายทั้งหมดนี้อาจมีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ. หากมีการปรับปรุง, Taradteedin.com จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม.