นโยบายการใช้คุกกี้ (Cookie Policy)

เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบริษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ (หรือผู้ให้บริการภายนอกที่ได้รับอนุญาต) อาจเก็บรวบรวมข้อมูลการเข้าเยี่ยมชมและการใช้งานเว็บไซต์บางประเภทของท่านอัตโนมัติโดยการใช้คุกกี้หรือเทคโนโลยีการติดตามอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน (“คุกกี้”) เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานเว็บไซต์ให้แก่ท่านและเพื่อให้บริษัทฯ สามารถพัฒนาคุณภาพการให้บริการที่ตอบสนองต่อความต้องการเฉพาะของท่าน โดยปกติข้อมูลที่คุกกี้จัดเก็บจะไม่ระบุถึงตัวตนของท่านโดยตรง และท่านสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ได้ (ยกเว้นคุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง) ตามหัวข้อ การตั้งค่าและการปิดการใช้งานคุกกี้ ด้านล่าง ในการเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้ตามที่กำหนดในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ โปรดทราบว่าการไม่อนุญาตการใช้งานคุกกี้บางประเภทอาจส่งผลกระทบต่อประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่บริษัทฯ อาจเสนอให้แก่ท่าน ทั้งนี้ หากท่านไม่ยินยอมการใช้งานคุกกี้ตามที่กำหนดในนโยบายการใช้คุกกี้ฉบับนี้ โปรดหยุดการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือแฟ้มข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกดาวน์โหลดและจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของท่าน (เช่น สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต) เมื่อท่านเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดยคุกกี้จะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลการใช้งาน (เช่น ชื่อผู้ใช้งาน หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address)) และจดจำการตั้งค่าการใช้งานต่าง ๆ (เช่น ภาษา) ของท่านเพื่อช่วยให้ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่อง คุกกี้จะช่วยให้บริษัทฯ ทราบว่าท่านมีปฏิสัมพันธ์ต่อการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไร เพื่อที่บริษัทฯ จะได้นำข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของท่านหรือการให้บริการของบริษัทฯ ให้ตรงต่อความต้องการของท่านได้มากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าคุกกี้ไม่สามารถที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดของท่านที่เก็บบันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตของท่าน

2. ข้อมูลใดบ้างที่ถูกจัดเก็บด้วยคุกกี้

คุกกี้จะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และรูปแบบการใช้งานออนไลน์ของท่าน (เช่น บันทึกข้อมูลการใช้งาน (log files) หมายเลขประจำเครื่อง (IP Address) ระยะเวลาที่ใช้ในการเยี่ยมชม รายละเอียดและพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ หน้าเว็บไซต์ที่เยี่ยมชม ลิงก์ที่เข้าถึง ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ในการเยี่ยมชม ประวัติการค้นหา การตั้งค่าการใช้งานเว็บไซต์ และการใช้งานฟีเจอร์ต่าง ๆ บนเว็บไซต์) และข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของท่านที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์และ/หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ (เช่น หมายเลขประจำอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ รุ่นของอุปกรณ์และชื่อผู้ผลิต โมเดลและยี่ห้อระบบปฏิบัติการ และตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของท่านโดยอ้างอิงจาก IP Address ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าอุปกรณ์ของท่าน)

3. การใช้งานคุกกี้ของบริษัทฯ

โดยทั่วไป บริษัทฯ จะใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสบการณ์ใช้งานให้ตรงต่อความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่อเข้าใจการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อวิเคราะห์แนวโน้มการใช้บริการของเว็บไซต์ เพื่อการควบคุมดูแลระบบของเว็บไซต์ เพื่อติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำทางท่านไปยังหน้าเพจต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อจดจำการตั้งค่าของท่าน เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ให้แก่ท่าน และเพื่อให้มั่นใจว่าท่านจะได้รับเนื้อหาและโฆษณาที่เหมาะกับท่านหรือที่ท่านสนใจ

4. การตั้งค่าและปิดการใช้งานคุกกี้

ท่านสามารถจัดการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าคุกกี้ของท่านได้ตลอดเวลา ยกเว้นคุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่ง การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่งจะทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการเว็บไซต์หรือส่งเนื้อหาใด ๆ ให้แก่ท่านได้ คุกกี้ประเภทจำเป็นอย่างยิ่งจะถูกตั้งค่าเริ่มต้นให้เปิดใช้งานอยู่ตลอด
อย่างไรก็ตาม การตั้งค่าคุกกี้ดังกล่าวอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการใช้งานและการแสดงผลของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และอาจส่งผลทำให้ท่านอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชั่นบางอย่างบนเว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าและการจัดการคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

5. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

นโยบายการใช้คุกกี้นี้อาจมีการปรับปรุงแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ แนะนำให้ท่านตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจอยู่เสมอว่าท่านเข้าใจการเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าว
ทั้งนี้ ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนสิทธิต่างๆ รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ โดยนโยบายการใช้คุกกี้นี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ
หมายเหตุ: นโยบายทั้งหมดนี้อาจมีการปรับปรุงเพื่อให้เข้ากับเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ. หากมีการปรับปรุง, Taradteedin.com จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นๆที่เหมาะสม.